تنوع کم نظیر گلیم های دستبافت…

گلیم های سوزنی... اصیل، نفیس ‌و ماندگار...

فرش نعیمی

جلوه ی بی نظیر فرش های عشایری….

در کنار شما هستیم… با نزدیک به یک قرن پشتوانه کاری….

تنوع زیاد محصولات

نفیس ترین دستبافته های عشایری… فقط در فرش نعیمی….